Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

ChuaBenh.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền: ChuaBenh.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "chữa bệnh" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe...
Liên hệ: 0985.616.618
(*) Các tên miền khác có liên quan: KhamBenh.net (8 triệu), TriBenh.net (8 triệu), KhamSucKhoe.net (8 triệu)...

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

MayChieu3D.com - Giá bán: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  MayChieu3D.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Từ khóa "máy chiếu 3D"
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

DichVuMoiGioi.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: DichVuMoiGioi.com Giá bán: 10 triệu VNĐ. Từ khóa: Dịch vụ môi giới Liên hệ: 0985.616.618 Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

DichVuCayXanh.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền: DichVuCayXanh.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "dịch vụ cây xanh" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ cây xanh, cảnh quan, sân vườn, chăm sóc cây xanh, cây văn phòng, cây nội thất...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

SanVangQuocTe.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  SanVangQuocTe.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sàn vàng quốc tế" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch giao dịch vàng, mua bán vàng quốc tế, đầu tư vàng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan: DauTuVang.net (10 triệu)

MuaBanSachCu.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  MuaBanSachCu.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Từ khóa: Mua bán sách cũ
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ThuocBietDuoc.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  ThuocBietDuoc.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thuốc biệt dược" phù hợp để phát triển website kinh doanh thuốc, thuốc biệt dược, thuốc đặc chủng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com