Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

BanBida.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  BanBida.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "bàn bida" phù hợp để phát triển website kinh doanh các sản phẩm liên quan đến bia, bida, billiard, snooker, pool...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan:  BanBiA.com (giá 10 triệu VNĐ)

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

ThoiTrangXuatKhau.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  ThoiTrangXuatKhau.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thời trang xuất khẩu" phù hợp để phát triển website kinh doanh thời trang, hàng Việt Nam xuất khẩu, thời trang nam, nữ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan: ThoiTrangVietnam.net 

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

LamVisaNhanh.com - Giá 8 triệu VNĐ


Tên miền:  LamVisaNhanh.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "làm visa nhanh" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ làm visa, hộ chiếu, tư vấn xuất nhập cảnh, du lịch...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền liên quan khác:  TuVanVisa.com (6 triệu VNĐ)