Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

ChamSocToc.com - 10.000.000 VNĐ


Tên miền:  ChamSocToc.com
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "chăm sóc tóc" phù hợp để phát triển kinh doanh các dịch vụ chăm sóc tóc, làm đẹp, tạo mẫu tóc, mỹ phẩm chăm sóc tóc, salon làm đẹp...
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright:  Thankyou.Vn

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

BenhNamGioi.com - 10.000.000 VNĐ


Tên miền:  www.BenhNamGioi.com
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "bệnh nam giới" - phù hợp để phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh liên quan đến nam giới, sinh lý nam...
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: www.Thankyou.Vn

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

RoiLoanNoiTiet.com - 8.000.000 VNĐ


RoiLoanNoiTiet.com

Giá bán: 8.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "rối loạn nội tiết" - phù hợp để phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh liên quan đến rối loạn nội tiết, sinh lý nam nữ...
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: www.Thankyou.Vn

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

XeDaQuaSuDung.com - 12.000.000 VNĐ


Tên miền:  XeDaQuaSuDung.com
Giá bán: 12.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "xe đã qua sử dụng" - Phù hợp để phát triển kinh doanh ô tô, xe hơi, các dịch vụ về xe...
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: www.thankyou.vn