Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

ChuaSoiThan.com - Giá bán: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ChuaSoiThan.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ.
Tên miền với từ khóa "chữa sỏi thận" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, các bệnh về thận, đặc biệc là sỏi thận...
Liên hệ: 0985.616.518
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan: SoiThan.net (giá 10 triệu VNĐ)

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

ChoChungKhoan.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ChoChungKhoan.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "chợ chứng khoán" phù hợp để phát triển kinh doanh dịch vụ chứng khoán, môi giới, mua bán chứng khoán...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ShopThoiTrangNam.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ShopThoiTrangNam.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "shop thời trang nam" phù hợp để phát triển website kinh doanh thời trang nam.
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

DieuHoaMini.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  DieuHoaMini.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "điều hòa mini" phù hợp để phát triển website kinh doanh sản phẩm điều hòa mini, điều hòa di động...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

SuuTamDoCo.com - Giá: 10 triệu VNĐ


SuuTamDoCo.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sưu tầm đồ cổ" phù hợp để phát triển website kinh doanh đồ cổ, đồ sưu tầm, mua bán cổ vật...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com