Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

DauTuChuyenNghiep.com - Giá 10 triệu VNĐ


Tên miền:  DauTuChuyenNghiep.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "đầu tư chuyên nghiệp" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, đầu tư chuyên nghiệp, đào tạo kiến thức đầu tư chuyên nghiệp...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

CuuHoXe.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  CuuHoXe.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "cứu hộ xe" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ cứu hộ xe, cứu hộ giao thông...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

BenhNguoiGia.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  BenhNguoiGia.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "bệnh người già" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người già, khám chữa bệnh...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

PhatAmTiengAnh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  PhatAmTiengAnh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "phát âm tiếng Anh" phù hợp để phát triển website dạy tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

TinDungSinhVien.com - Giá bán: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  TinDungSinhVien.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Từ khóa: Tín dụng sinh viên
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ShopUngDung.com - Giá bán: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ShopUngDung.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ.
Từ khóa: Shop ứng dụng.
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

TrangSucNam.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: TrangSucNam.com
Từ khóa:  Trang sức nam
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

KiemDinhCongTrinh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: KiemDinhCongTrinh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "kiểm định công trình", "kiểm định xây dựng" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn, giám sát xây dựng, công trình...
Liên hệ: 0985.616.618

VongDeoTayThongMinh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Giá bán: 10 triệu VNĐ.
Tên miền với từ khóa "vòng đeo tay thông minh", "đồng hồ thông minh" phù hợp để phát triển kinh doanh đồ chơi công nghệ, đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh...
Liên hệ: 0985.616.618