Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

HieuSach.net - 10.000.000 VNĐ


Tên miền: HieuSach.net
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "hiệu sách" - phù hợp để phát triển website kinh doanh các loại sách, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm...
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

BeCaCanh.net - 8.000.000 VNĐ


Tên miền: BeCaCanh.net
Giá bán: 8.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "bể cá cảnh" - phù hợp để phát triển website kinh doanh bể cá cảnh, bể thủy sinh, dịch vụ sinh vật cảnh...
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

BanBiA.com - 10.000,000 VNĐ


Tên miền: BanBiA.com
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "bàn bi a" - phù hợp để phát triển kinh doanh sản phẩm dịch vụ liên quan đến bi a, snooker, pool...
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

XinhDep.net


Powered by: Thankyou.Vn

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

QuanTriMang.net - 12.000.000 VNĐ


Tên miền: QuanTriMang.net
Giá bán: 12.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "quản trị mạng" phù hợp để phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin, mạng máy tính, dịch vụ internet, web, dữ liệu mạng máy tính...
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

HoHap.com - 10.000.000 VNĐ


Tên miền: HoHap.com
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "hô hấp" phù hợp để phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh hô hấp, chăm sóc sức khỏe...
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Khoa.net - 10.000.000 VNĐ


Tên miền: Khoa.net
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa: "khóa", "khoa"
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

VotBongBan.com - 10.000.000 VNĐ


Tên miền:  VotBongBan.com
Giá bán: 10.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "vợt bóng bàn" phù hợp để phát triển kinh doanh các sản phẩm dịch vụ thể thao liên quan đến bóng bàn.
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: Thankyou.Vn