Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

AnhVanGiaoTiep.com - 12 triệu VNĐ


Tên miền:  AnhVanGiaoTiep.com
Giá bán: 12 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "Anh văn giao tiếp" phù hợp để phát triển website dạy tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ, dạy kèm Anh ngữ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

SuaChuaDienTuDienLanh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: SuaChuaDienTuDienLanh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sửa chữa điện tử điện lạnh" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ sửa chữa điện từ, điện lạnh
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

KinhMatChinhHang.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  KinhMatChinhHang.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "kính mắt chính hãng" phù hợp để phát triển website kinh doanh kính mắt, kính thời trang, kính hàng hiệu, kính mắt chính hãng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ChuyenPhongThe.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ChuyenPhongThe.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "chuyện phòng the" phù hợp để phát triển website kinh doanh "đồ người lớn", tư vấn tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản, đời sống hôn nhân...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

DienThoai.org - Giá: 6 triệu VNĐ


Tên miền:  DienThoai.org  -  Hơn 12 năm tuổi.
Giá bán: 6 triệu VNĐ.
Tên miền với khóa "Điện thoại", phù hợp để phát triển website kinh doanh điện thoại, smartphone, di động, đồ chơi công nghệ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

CuuLong.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  CuuLong.net  - Hơn 13 năm tuổi.
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "Cửu Long" phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp mang thương hiệu Cửu Long phát triển website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com