Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

XuatNhapKhau.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền: XuatNhapKhau.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "xuất nhập khẩu" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ logistic...
Liên hệ: 0985.616.618
(*) Tên miền khác có liên quan: DichVuLogistic.com - 8 triệu VNĐ.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

PhuTungMayNongNghiep.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  PhuTungMayNongNghiep.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "phụ tùng máy nông nghiệp" phù hợp để phát triển website kinh doanh máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

DayLungVida.com - Giá: 9 triệu VNĐ


Tên miền:  DayLungVida.com
Giá bán: 9 triệu VNĐ
Từ khóa "dây lưng, ví da" phù hợp để phát triển website kinh doanh dây lưng, ví da, phụ kiện thời trang...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

ThoiTrangLen.com - Giá: 9 triệu VNĐ


Tên miền: ThoiTrangLen.com Giá bán: 9 triệu VNĐ Tên miền với từ khóa "thời trang len" phù hợp để phát triển website kinh doanh thời trang, đồ len... Liên hệ: 0985.616.618 Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

DoChoiChoMeo.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  DoChoiChoMeo.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "đồ chơi chó mèo" phù hợp để phát triển website kinh doanh đồ chơi, phụ kiện chó mèo, thú cưng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ThieuMau.com - Giá bán: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  ThieuMau.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thiếu máu" (các đuôi .net, .vn, .com.vn đều đã được đăng ký) phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh liên quan đến thiếu máu, thiếu máu não...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

LapMang.net - Giá: 9 triệu VNĐ


Tên miền:  LapMang.net
Giá bán: 9 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "lắp mạng" kết hợp với đuôi ".NET" rất phù hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lắp đặt internet, lắp mạng Net...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com