Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

SuaChuaXeOto.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  SuaChuaXeOto.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sửa chữa xe ô tô" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, trung đại tu xe ô tô, gara ô tô, cứu hộ xe...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Một số tên miền khác có liên quan: SuaChuaOto.net (10 triệu), SuaXe.net (8 triệu), BaoDuongOto.com (10 triệu), BacSiOto.com (10 triệu), CuuHoXe.com (10 triệu)...

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

VanPhongChoThue.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  VanPhongChoThue.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ.
Từ khóa "văn phòng cho thuê"
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

DichVuTruyenThong.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  DichVuTruyenThong.com
Giá bán:  8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "dịch vụ truyền thông" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, sản xuất nội dung truyền thông, quảng bá...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

LamLop.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  LamLop.com
Giá bán:  8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "làm lốp" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cứu hộ xe.
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Một số tên miền khác có liên quan:  CuuHoXe.com (10 triệu), SuaXe.net (10 triệu), SuaChuaOto.net (10 triệu), BacSiOto.com (8 triệu)....

VatLieuThongMinh.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  VatLieuThongMinh.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "vật liệu thông minh" phù hợp để phát triển website kinh doanh vật liệu thông minh, vật liệu mới, vật liệu công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ThietBiDeoThongMinh.com - 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ThietBiDeoThongMinh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thiết bị đeo thông minh" phù hợp để phát triển website kinh doanh đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh và các thiết bị công nghệ cao khác...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Một số tên miền khác có liên quan:  DongHoThongMinh.net (10 triệu), VongDeoTayThongMinh.com (10 triệu), KinhThongMinh.net (8 triệu)

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

ChuaBenh.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền: ChuaBenh.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "chữa bệnh" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe...
Liên hệ: 0985.616.618
(*) Các tên miền khác có liên quan: KhamBenh.net (8 triệu), TriBenh.net (8 triệu), KhamSucKhoe.net (8 triệu)...

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

MayChieu3D.com - Giá bán: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  MayChieu3D.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Từ khóa "máy chiếu 3D"
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

DichVuMoiGioi.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: DichVuMoiGioi.com Giá bán: 10 triệu VNĐ. Từ khóa: Dịch vụ môi giới Liên hệ: 0985.616.618 Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

DichVuCayXanh.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền: DichVuCayXanh.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "dịch vụ cây xanh" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ cây xanh, cảnh quan, sân vườn, chăm sóc cây xanh, cây văn phòng, cây nội thất...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

SanVangQuocTe.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  SanVangQuocTe.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sàn vàng quốc tế" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch giao dịch vàng, mua bán vàng quốc tế, đầu tư vàng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan: DauTuVang.net (10 triệu)

MuaBanSachCu.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  MuaBanSachCu.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Từ khóa: Mua bán sách cũ
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ThuocBietDuoc.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  ThuocBietDuoc.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thuốc biệt dược" phù hợp để phát triển website kinh doanh thuốc, thuốc biệt dược, thuốc đặc chủng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

DauTuChuyenNghiep.com - Giá 10 triệu VNĐ


Tên miền:  DauTuChuyenNghiep.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "đầu tư chuyên nghiệp" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, đầu tư chuyên nghiệp, đào tạo kiến thức đầu tư chuyên nghiệp...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

CuuHoXe.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  CuuHoXe.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "cứu hộ xe" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ cứu hộ xe, cứu hộ giao thông...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

BenhNguoiGia.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  BenhNguoiGia.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "bệnh người già" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người già, khám chữa bệnh...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

PhatAmTiengAnh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  PhatAmTiengAnh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "phát âm tiếng Anh" phù hợp để phát triển website dạy tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

TinDungSinhVien.com - Giá bán: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  TinDungSinhVien.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Từ khóa: Tín dụng sinh viên
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ShopUngDung.com - Giá bán: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ShopUngDung.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ.
Từ khóa: Shop ứng dụng.
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

TrangSucNam.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: TrangSucNam.com
Từ khóa:  Trang sức nam
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

KiemDinhCongTrinh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: KiemDinhCongTrinh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "kiểm định công trình", "kiểm định xây dựng" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn, giám sát xây dựng, công trình...
Liên hệ: 0985.616.618

VongDeoTayThongMinh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Giá bán: 10 triệu VNĐ.
Tên miền với từ khóa "vòng đeo tay thông minh", "đồng hồ thông minh" phù hợp để phát triển kinh doanh đồ chơi công nghệ, đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh...
Liên hệ: 0985.616.618

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

XuatNhapKhau.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền: XuatNhapKhau.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "xuất nhập khẩu" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ logistic...
Liên hệ: 0985.616.618
(*) Tên miền khác có liên quan: DichVuLogistic.com - 8 triệu VNĐ.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

PhuTungMayNongNghiep.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  PhuTungMayNongNghiep.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "phụ tùng máy nông nghiệp" phù hợp để phát triển website kinh doanh máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

DayLungVida.com - Giá: 9 triệu VNĐ


Tên miền:  DayLungVida.com
Giá bán: 9 triệu VNĐ
Từ khóa "dây lưng, ví da" phù hợp để phát triển website kinh doanh dây lưng, ví da, phụ kiện thời trang...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

ThoiTrangLen.com - Giá: 9 triệu VNĐ


Tên miền: ThoiTrangLen.com Giá bán: 9 triệu VNĐ Tên miền với từ khóa "thời trang len" phù hợp để phát triển website kinh doanh thời trang, đồ len... Liên hệ: 0985.616.618 Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

DoChoiChoMeo.com - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  DoChoiChoMeo.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "đồ chơi chó mèo" phù hợp để phát triển website kinh doanh đồ chơi, phụ kiện chó mèo, thú cưng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ThieuMau.com - Giá bán: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  ThieuMau.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thiếu máu" (các đuôi .net, .vn, .com.vn đều đã được đăng ký) phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh liên quan đến thiếu máu, thiếu máu não...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

LapMang.net - Giá: 9 triệu VNĐ


Tên miền:  LapMang.net
Giá bán: 9 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "lắp mạng" kết hợp với đuôi ".NET" rất phù hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lắp đặt internet, lắp mạng Net...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

AnhVanGiaoTiep.com - 12 triệu VNĐ


Tên miền:  AnhVanGiaoTiep.com
Giá bán: 12 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "Anh văn giao tiếp" phù hợp để phát triển website dạy tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ, dạy kèm Anh ngữ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

SuaChuaDienTuDienLanh.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền: SuaChuaDienTuDienLanh.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sửa chữa điện tử điện lạnh" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ sửa chữa điện từ, điện lạnh
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

KinhMatChinhHang.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  KinhMatChinhHang.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "kính mắt chính hãng" phù hợp để phát triển website kinh doanh kính mắt, kính thời trang, kính hàng hiệu, kính mắt chính hãng...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ChuyenPhongThe.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ChuyenPhongThe.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "chuyện phòng the" phù hợp để phát triển website kinh doanh "đồ người lớn", tư vấn tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản, đời sống hôn nhân...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

DienThoai.org - Giá: 6 triệu VNĐ


Tên miền:  DienThoai.org  -  Hơn 12 năm tuổi.
Giá bán: 6 triệu VNĐ.
Tên miền với khóa "Điện thoại", phù hợp để phát triển website kinh doanh điện thoại, smartphone, di động, đồ chơi công nghệ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

CuuLong.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  CuuLong.net  - Hơn 13 năm tuổi.
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "Cửu Long" phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp mang thương hiệu Cửu Long phát triển website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

BanBida.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  BanBida.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "bàn bida" phù hợp để phát triển website kinh doanh các sản phẩm liên quan đến bia, bida, billiard, snooker, pool...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan:  BanBiA.com (giá 10 triệu VNĐ)

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

ThoiTrangXuatKhau.net - Giá: 8 triệu VNĐ


Tên miền:  ThoiTrangXuatKhau.net
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "thời trang xuất khẩu" phù hợp để phát triển website kinh doanh thời trang, hàng Việt Nam xuất khẩu, thời trang nam, nữ...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan: ThoiTrangVietnam.net 

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

LamVisaNhanh.com - Giá 8 triệu VNĐ


Tên miền:  LamVisaNhanh.com
Giá bán: 8 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "làm visa nhanh" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ làm visa, hộ chiếu, tư vấn xuất nhập cảnh, du lịch...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền liên quan khác:  TuVanVisa.com (6 triệu VNĐ)

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

ChuaSoiThan.com - Giá bán: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ChuaSoiThan.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ.
Tên miền với từ khóa "chữa sỏi thận" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, các bệnh về thận, đặc biệc là sỏi thận...
Liên hệ: 0985.616.518
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com
(*) Tên miền khác có liên quan: SoiThan.net (giá 10 triệu VNĐ)

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

ChoChungKhoan.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ChoChungKhoan.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "chợ chứng khoán" phù hợp để phát triển kinh doanh dịch vụ chứng khoán, môi giới, mua bán chứng khoán...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

ShopThoiTrangNam.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  ShopThoiTrangNam.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "shop thời trang nam" phù hợp để phát triển website kinh doanh thời trang nam.
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

DieuHoaMini.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  DieuHoaMini.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "điều hòa mini" phù hợp để phát triển website kinh doanh sản phẩm điều hòa mini, điều hòa di động...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

SuuTamDoCo.com - Giá: 10 triệu VNĐ


SuuTamDoCo.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "sưu tầm đồ cổ" phù hợp để phát triển website kinh doanh đồ cổ, đồ sưu tầm, mua bán cổ vật...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

UxoTuCung.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  uXoTuCung.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "u xơ tử cung" phù hợp để phát triển website cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh phụ khoa, u xơ tử cung và các bệnh liên quan...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

TiengAnhTreEm.net - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  TiengAnhTreEm.net
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "tiếng Anh trẻ em" phù hợp để phát triển website dạy tiếng anh trẻ em.
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

BaoDuongOto.com - Giá: 10 triệu VNĐ


Tên miền:  BaoDuongOto.com
Giá bán: 10 triệu VNĐ
Tên miền với từ khóa "bảo dưỡng ô tô" phù hợp để phát triển website kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô, xe hơi, cung cấp linh phụ kiện...
Liên hệ: 0985.616.618
Thankyou.Vn - TenMienNgon.com