Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

ChoiChungKhoan.com - 8.000.000 VNĐ


Tên miền: www.ChoiChungKhoan.com

Giá bán: 8.000.000 VNĐ
Tên miền với từ khóa "chơi chứng khoán" - phù hợp để phát triển kinh doanh các dịch vụ chứng khoán như: môi giới, đầu tư, phát hành, ký quỹ, ủy thác, trao đổi, chuyển nhượng chứng khoán... hoặc phát triển thành trang cung cấp thông tin liên quan đến TTCK, biến động giá cả trên thị trường.
Liên hệ: 0985.616.618
Copyright: www.thankyou.vn

Không có nhận xét nào: